Новите NFT тенденции!

Запознавам ви с най-простата концепция за това как да си направите NFT. Ето защо всеки може да бъде създател на нови тенденциозни колекции или тренд, както искате го наричайте. За начало, започвайте с Photoshop, а ако не желаете да се занимавате с него, можете да ползвате онлайн вариант, който е Photopea. Почти идентична базова функционалност,Продължете с четенето на „Новите NFT тенденции!“